Tìm hiểu về thuộc tính rel=”Nofollow“

Một điều cần quan tâm khi các bạn đi link hay xây dựng trang page trong Seo là thuộc tính do/nofollow. Vậy các bạn đã thực sự hiểu về nó chưa ? Bài viết sau đây tôi sẽ đi cụ thể về Nofollow và sẽ giúp cho các bạn hiểu được một cách đơn giản nhất về nó.

Thuộc tính nofollow

Bản chất của thuộc tính Rel=”Nofollow “

Cú pháp : <a href=”http://duyanhweb.com/” title=“duyanhweb” rel=”nofollow”>Duyanhweb Link</a>

Theo nghĩa đen thì thuộc tính rel=“nofollow” nói với công cụ tìm kiếm không đi theo liên kết đó, chỉ như một chỉ dẫn thôi chứ không phải ép buộc nên có một số công cụ tìm kiếm vẫn đi theo liên kết đó để khám phá một cái gì đó mới mẻ, một trang mới. Nhưng giá trị trả về cho liên kết đó sẽ có rất ít giá trị hoặc có thể là không có giá trị nào so với những liên kết có thuộc tính dofollow.

Đào tạo seo hà nội

Và hiểu một cách đơn giản hơn về Nofollow. Nó giống như các bạn bình chọn hay bỏ phiếu, bạn nêu thông tin của một đối tượng ra nhưng bạn lại không bỏ phiếu cho nó, giống như liên kết đến một nguồn tài nguyên nhưng lại loại bỏ bình chọn về nó cho bộ máy tìm kiếm.

Vậy tại sao ta dùng Rel=”Nofollow” và tác dụng của chúng là gì ?

thuộc tính nofollow

Dù không truyền về một giá trị nào hay rất ít và cũng không khuyến khích công cụ tìm kiếm đi theo nó. Nhưng dùng nó sẽ rất hữu ích trong những trường hợp khác nhau. Điển hình là nó cung cấp cho chúng ta một tài nguyên đáng giá, nhưng nguồn của nó chúng ta lại chưa thể xác định được độ tin tưởng nên ta khuyên công cụ tìm kiếm không nên đi theo nó.

Nó sẽ có tác dụng làm phong phú thêm nguồn tài nguyên của chúng ta nhưng vẫn không bị ảnh hưởng tới độ tin tưởng với công cụ tìm kiếm nếu tài nguyên đó đến từ một nguồn không đáng tin hoặc có thể là nguồn xấu.

Liên kết cũng như các con đường. Công cụ tìm kiểm như một khách du lịch tới một thành phố, từ thành phố đó có rất nhiều con đường giao thương tới các thành phố khác, nó mang lại rất nhiều tài nguyên nhưng chúng ta lại không biết những thành phố đó có an toàn hay không. Nên sẽ có biển báo chỉ dẫn người dùng “nofollow” về những thành phố đó. Tất nhiên hầu hết các khách du lịch sẽ không đi theo nó nhưng một số người tò mò theo nó chỉ để khám phá (discovery) một cái gì đó mới mẻ, thử thách hơn dù có thể nó không mang lại một giá trị gì.

tìm hiểu về nofollow

Hoặc khi bạn muốn lấy một tài nguyên hay từ một website nào đó, mà bạn lại không dám chắc nguồn đó có tin tưởng không thì thêm ngay thuộc tính rel=”nofollow” là xong.

Nếu được dùng đúng nơi đúng chỗ và một cách hợp lý thì thuộc tính Rel=”Nofollow” hoàn toàn mang lại rất nhiều giá trị. Nó giúp chúng ta có được sự phong phú nội dung tới từ nhiều nguồn khác nhau nhưng vẫn đảm bảo không bị ảnh hưởng tới độ tin tưởng với công cụ tìm kiếm.

Bạn tìm thấy bài viết này của chúng tôi có nghĩa bạn đang tìm hiểu về seo, để tiết kiệm thời gian tự học bạn hãy qua đăng ký ngay một khóa đào tạo seo chuyên nghiệp của chúng tôi để được đào tạo bài bản, đỡ mất thời gian tự tìm hiểu.

Trả lời