Xây dựng thương hiệu cá nhân thành công (phần 2)

Bước 3: Tạo một trang đích (landingpage)
Landingpage giống như cánh cửa trước dẫn đến thương hiệu cá nhân của bạn.

Trang chủ nên đơn giản, thu thập mail cho danh sách mail của bạn và nên có một câu nói rõ về lợi ích mà mọi người có thể mong đợi từ việc đăng kí (ví dụ: các điểm bán hàng trong danh sách của bạn).

Nhưng blog của bạn viết về điều gì? Nơi nào? Chúng ta sẽ biết được điều đó trong một phút nữa thôi. Nhưng cho đến khi bạn có 1,000 người đăng kí nhận bản tin của bạn, việc thể hiện trang chủ của bạn những điều gì khác ngoài một trang opt-in danh sách mail đơn giản thì sẽ không hiệu quả.

Một blog điển hình sẽ chuyển đổi 1-5% khách thăm thành người đăng kí danh sách mail. Một landingpage tốt có thể chuyển 25–50% khách thăm thành người đăng kí danh sách mail. Điều này sẽ hiệu quả hơn khi dùng một landingpage đơn giản.

Tôi nhấn mạnh lần nữa, giữ liên lạc thường xuyên với các fan thực sự của bạn là mục tiêu cơ bản cần quan tâm đến khi xem xét tất cả những việc bạn sắp làm. Vì vậy, tỷ lệ chuyển đổi mail opt-in cao thì quan trọng hơn khả năng được tìm thấy của các bài viết trên blog của bạn (ít nhất là lần đầu tiên).

Nếu bạn có $37/tháng thì để tiết kiệm thời gian và tránh bị đau đầu, hãy đăng kí Lead Page. Nó có tất cả những thứ bạn cần: kiểm tra A/B, tích hợp MailChimp, và các trang được thiết kế sẵn rất tuyệt vời và được chứng minh là có tỉ lệ chuyển đổi cao.

Nếu bạn không muốn phải trả hàng tháng, bạn có thể trả $ 97 cho suốt thời gian bạn truy cập đến WordPress hoặc các plugin giống như OptimizePress.

Ngoài ra, nếu ngân sách bạn eo hẹp và muốn có một dịch vụ landing page miễn phí đơn giản, hãy vào xem LaunchRock.

Tôi đã sử dụng tất cả ba loại trang này, nhưng LeadPages là loại mà tôi sử dụng cho đến bây giờ.
Nếu bạn cần giúp đỡ để tìm ra những gì cần đưa vào trang đích của bạn, hãy xem How to Create Killer Landing Pages That Convert Users (Làm thế nào để tạo ra những trang đích “sát thủ” có thể chuyển đổi người dùng) và Landing Pages: A How-to Guide (Hướng dẫn về trang đích) và 6 Fantastic Landing Page Examples You’ll Want to Copy (6 ví dụ trang đích tuyệt vời mà bạn sẽ muốn sao chép)