Tìm hiểu các thuộc tính html

Các thuộc tính Attribute của html là thành phần mở rộng trong HMLT nó giúp cung cấp thêm những thông tin cần thiết cho người dùng và máy tìm kiếm.

Thuộc tính ngôn ngữ –  lang attribute giúp website html có thể khai báo cho công cụ tìm kiếm biết được ngôn ngữ mặc định của web là gì từ đó máy tìm kiếm dễ dàng thu thập thông tin gửi về cho máy chủ phân tích.

Thuộc tính lang attribute

Thuộc tính tiêu đề – title attribute nó sẽ cung cấp thông tin tiêu đề cho các thẻ <p>, <a>, <img>..

Thuộc tính tiêu đề

Thuộc tính alt – alt  attribute nó sẽ cung cấp một văn bản thay thế cho hình ảnh trong trường hợp hình ảnh bị lỗi bị xóa không tồn tại.

Thuộc tính alt

Thuộc tính disabled – disabled attribute nó sẽ giúp vô hiệu hóa một thành phần nào đó mà khi gắn nó vào ví dụ với thành phần from input sẽ bị vô hiệu hóa người dùng không thể bấm vào nhập liệu.

Thuộc tính disabled

Thuộc tính href – href attribute nó giúp xác định vị trí liên kết url trong thẻ linh liên kết a nếu thẻ <a> thiếu thuộc tính href thì nó sẽ mất tác dụng liên kết.

Thuộc tính href

Thuộc tính id – id attribute nó giúp phân biệt sự duy nhất cho từng phần tử html ta có thể gán thuộc tính id cho nó sau này tiện cho việc sử dụng css.

Thuộc tính id

Thuộc tính src – src attribute nó giúp xác định url của tài nguyên gốc có thể là video, hình ảnh, tệp tin …

Thuộc tính src

Thuộc tính style – style attribute cho phép chèn css vào trong các phần tử html một cách dễ dàng.

Thuộc tính style

 Thuộc tính value – value attribute thuộc tính này cung cấp giá trị cho các thành phần biểu mẫu trong html nếu không có thuộc tính giá trị chúng sẽ không có tác dụng.

 Thuộc tính value

Hi vọng với những gì mà chúng tôi cung cấp bạn đã hiểu thêm về các thuộc tính trong html vì thiếu nó html không còn có sức mạnh nữa.

Khóa học thiết kế web bằng wordprees

Trả lời