Tìm hiểu các thẻ p, br, pre trong html

Có lẽ những bạn học seo tại DUY ANH WEB rất quen với các thẻ <p>, <br>, <pre> nhưng có lẽ ít ai tìm hiểu rõ về nó bài hôm nay anh và các em sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và công dụng của các thẻ này trong html.

Các thẻ p, br, pre trong html

Thẻ <p> nó là thẻ đánh dấu một đoạn text nó phân biệt các đoạn văn khác nhau trong bài viết trong một bài viết trên website sẽ tập hợp rất nhiều các cặp thẻ <p>

Thẻ p trong html

Thẻ <br> giúp các em xuống dòng trong html nếu không có thẻ này website viết bằng html sẽ không có các nào để xuống dòng cho các đoạn văn nhỏ.

Thẻ br trong html

Thẻ <pre> giúp định nghĩa một đoạn văn bản theo định dạng có sẵn có cấu trúc giống nhau về cỡ chữ, kích thước, màu chữ ta sẽ nhóm chúng vào thẻ <pre>

Thẻ <pre> trong html

Có lẽ giờ các em đã hiểu thêm về các thẻ trên hi vọng nó giúp ích trong quá trình làm seo của các em chúc từ khóa sớm lên top.

Đào tạo seo nâng cao

Trả lời