Mã code máy tính trong thẻ HTML

HTLM (HyperText Markup Language) được hiểu đơn giản là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng các thẻ được sử dụng để tạo ra một trang web. Các văn bản muốn được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo trong cặp thẻ đóng mở(<>). HTML có rất nhiều thẻ khác nhau, mỗi thẻ có một chức năng và nhiệm vụ riêng. Trong bài viết này tôi sẽ đưa ra các ví dụ và cách sử dụng các thẻ HTML trong việc thiết kế web.

Mã code máy tính trong thẻ HTML

Mã code máy tính

Định dạng khổ mã code trong HTML

Thông thường, HTML sử dụng kích thước cỡ chữ của biến và khoảng cách giữa các biến.

 Để hiển thị đúng  mã máy tính, chúng ta sử dụng các thẻ html như <kbd>, <samp> và <code> có yếu tố hỗ trợ tất cả các kích thước cố định như và khoảng cách.

HTML <kbd> là yếu tố xác định đầu vào bàn phím:

Định dạng khổ mã code

Định dạng mẫu trong html

Định dạng mẫu trong html

Khóa học seo top 1- 10

Định dạng một đoạn mã code trong html

HTML <code> định nghĩa mã lập trình:

Định dạng đoạn code

Để khắc phục điều này, bạn phải để mã trong <pre>:

Định dạng mã code

Định dạng công thức toán học trong html

HTML <var> là yếu tố xác định một công thức toán học:

Định dạng công thức toán họcĐịnh dạng công thức toán học

Xem thêm http://duyanhweb.com/hoc-html-online-hieu-qua.html

Trả lời