Kiểm soát quá trình chuyển đổi website (phần 2)

4. Hỗ trợ sau dự án
Bạn phải hiểu về công ty đối tác và những người mà bạn sẽ làm việc cùng trong và sau dự án:

  • Bạn có được quyền đặt câu hỏi với công ty đối tác không?
  • Có hợp đồng hỗ trợ đi kèm không? Hợp đồng này bao gồm những gì?
  • Khi website đi vào hoạt động, thời gian trả lời về vấn đề sửa chữa các lỗi của website diễn ra trong bao lâu?
  • Những lỗi nào được xem là lỗi bảo hành, những lỗi nào phải trả phí sữa chữa, cập nhật?
  • Nếu bạn muốn trao đổi về các ý tưởng mới hoặc yêu cầu thay đổi các tính năng thì thời gian được xác định như thế nào?
  • Có cung cấp dịch vụ đào tạo nhân viên miễn phí/tính phí không?

5. Bản thử nghiệm Beta và bản phát triển (development) website
Bạn cần tìm hiểu trước xem công ty đối tác có cung cấp cho bạn website phiên bản phát triển (development site) không. Development site là nơi tuyệt vời để bạn đào tạo nhân viên mới và thử nghiệm các tính năng mới trước khi chính thức kích hoạt các tính năng này vào website. Development site cũng rất thích hợp để kiểm tra sự tương thích trình duyệt hay thử nghiệm mobile khi tích hợp ngôn ngữ mới như HTML5.

6. Chuyển đổi tên miền và ra mắt website
Trong một bản kế hoạch chỉn chu nhất thiết phải có ngày ra mắt website. Có thể bạn sẽ phải cân nhắc chi tiết này trong suốt thời gian dự án diễn ra. Xác định một ngày để ra mắt website mới hoặc chuyển đổi web cũ sang web mới và tính ngược từ ngày đó trở về trước. Đặt mục tiêu cho nhóm của bạn và cho công ty đối tác. Đừng quên ghi chú các ngày nghỉ, ngày lễ vào thời gian biểu. Bạn phải ghi rõ các mốc thời gian như thời gian huấn luyện, thời gian thêm nội dung mới, làm lại các danh mục sản phẩm, các bài viết trên hệ thống mới.

Để chạy trên server mới, bạn cần chuyển đổi tên miền (domain) từ server cũ sang server mới. Mỗi công ty sẽ có cách thức chuyển đổi khác nhau, bạn nên biết quá trình này sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm web như thế nào.

Chuyển đổi có thể là một quá trình phức tạp nếu như bạn không chuẩn bị trước. Hãy đặt câu hỏi và ra quyết định dựa trên những câu trả lời bạn có được. Hãy chia sẻ thành công của bạn với Duyanhweb trong phần bình luận bên dưới nhé!