HTML là gì? Hãy tìm hiểu về khái niệm đó

HTML là gì? Hãy cùng DUY ANH WEB tìm hiểu html là gì ngay bây giờ nhé

Có rất nhiều bạn thắc mắc và không nắm rõ được khái niệm HTML là gì. Sau đây, Duy Anh Web sẽ giới thiệu một cách tổng quan về HTML để mọi người có thể cùng tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình này.

Html là gì?

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để mô tả các trang web.

 • HTML là viết tắt của 4 từ Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản)
 • Ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp của các thẻ đánh dấu dữ liệu
 • Tài liệu HTML được mô tả bởi các thẻ HTML
 • Mỗi thẻ HTML được mô tả bằng các nội dung văn bản khác nhau

Qua đây chúng ta đã hiểu 1 chút về html là gì bây giờ xem demo.

Ví dụ về Html là gì

mã HTML là gì
html là gì

GIẢI THÍCH VỀ HTML LÀ GÌ CÁC MÃ HTML TRÊN

 • Việc khai báo DOCTYPE định nghĩa kiểu tài liệu để được HTML (đối với HTML5)
 • Các văn bản giữa < html > và < / html > mô tả một tài liệu HTML
 • Các văn bản giữa < head> và < / head > cung cấp thông tin về tài liệu
 • Các văn bản giữa < title> và < / title > cung cấp một tiêu đề cho tài liệu
 • Các văn bản giữa < body> và < / body > mô tả nội dung trang có thể nhìn thấy
 • Các văn bản giữa < h1 > và < / h1 > mô tả một đề mục
 • Các văn bản giữa < p > và < / p > mô tả một đoạn

CÁC NHÃN HTML (HTML tags)

Các nhãn HTML là các từ khóa (các tên nhãn) trong các dấu ngoặc nhọn:

<tên nhãn>từ khóa</tên nhãn>
 • Các nhãn HTML thường đi theo cặp theo dạng <p> và </p>
 • Nhãn đầu tiên trong một cặp được gọi là nhãn bắt đầu, nhãn thứ hai được gọi là nhãn kết thúc
 • Nhãn kết thúc được viết giống như nhãn bắt đầu nhưng kèm theo một dấu gạch chéo trước tên thẻ
Các nhãn bắt đầu thường được gọi là nhãn mở. Các nhãn kết thúc thường được gọi là nhãn đóng.
Tìm hiểu xong html là gì bạn có thể xem thêm khóa học wordpress

TRÌNH DUYỆT MẠNG

Mục đích của các trình duyệt mạng ( Chrome, IE, Firefox, Opera, Cốc Cốc…) là để đọc và hiển thị các văn bản HTML.
Các trình duyệt mạng sẽ không hiển thị các nhãn HTML nhưng sẽ sử dụng chúng để xác định cách hiển thị văn bản:
giao diện html
html là gì

CẤU TRÚC TRANG HTML

Dưới đây là một ví dụ về cấu trúc của một trang HTML:
cấu trúc trang html là gì
cấu trúc html là gì

Chỉ khoảng trắng nằm giữa hai nhãn <body> và </body> mới được hiển thị bởi trình duyệt mạng.

CÂU LỆNH KHAI BÁO <!DOCTYPE>
Câu lệnh khai báo <!DOCTYPE> giúp trình duyệt mạng hiển thị trang mạng một cách chính xác. Có rất nhiều loại tài liệu khác nhau trên mạng. Để hiển thị một tài liệu chính xác, trình duyệt cần phải biết được cả loại văn bản và phiên bản của văn bản.
Câu lệnh khai báo DOCTYPE có thể được khai báo và chấp nhận dưới nhiều cách khác nhau:
<!DOCTYPE html>
<!DOCTYPE HTML>
<!doctype html>
<!Doctype Html>
CÁC LỆNH KHAI BÁO THÔNG THƯỜNG
 • Với HTML5:
<!DOCTYPE html>
 • Với HTML 4.01:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//DuyAnhWeb//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.duyanhweb.com/TR/html4/loose.dtd”>

 • XHTML 1.0:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//DuyAnhWeb//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.duyanhweb.com/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

 • LƯU Ý: Tất cả các hướng dẫn và ví dụ của DuyAnhWeb đều dùng HTML5

Sau khi tìm hiểu html là gì các bạn có thể xem thêm khóa học seo của Duy Anh Web

Html là gì các phiên bản của html

Html là gì các phiên bản
Html là gì các phiên bản
 Học thiết kế website
Các bạn có thể xem thêm dịch vụ thiết kế web giá rẻ

Trả lời