Đặc tính Styles trong html

Mỗi HTML đều có một Style mặc định ( Màu nên là màu Trắng và chữ là màu đen ). Đây là thẻ quan trọng giúp cải thiện văn bản trở nên thân thiện, bắt mắt hơn gây ấn tượng với người đọc.

Để thay đổi Style mặc định của một phần tử HTML, Ta sẽ thực hiện với Style-attribute.

Ví dụ sau đây sẽ thay đổi màu nền mặc định từ trắng sang màu tùy ý:

Ví dụ thay đổi màu nền html styles

Hiện thị thay đổi màu nền html styles

Các kiu thuc tính HTML:

Các HTML style attribute có cú phát như sau:

ví dụ Value html styles

Property: Sử dụng thuộc tính trong CSS.

Value: Sử dụng giá trị trong  CSS.

HTML Màu Chữ ( Text Color )

Thuộc tính định màu sắc văn bản được sử dụng cho phần tử HTML.

Màu sắc chữ viết trong HTML được thay đổi cú pháp:

mô tả thẻ text-color html styles

Ví dụ hiển thị color html styles

Note:

  • < h1 style=”color: màu sắc lựa bạn chọn”> Nội Dung Thẻ Tiêu Đê </h1>
  • <p style=”color: màu sắc lựa bạn chọn ”> Noi Dung Doan Van Ban”</p>

HTML Fonts

Thuộc tính font-family để xác định Font cho văn bản trong phần tử HTML :

ví dụ cho font html styles

Hiển thị font HTML styles

Những thuộc tính font-family thay thế    cho thẻ <font>

Font-family = Font chữ verdara

Ví dụ minh họa chỉnh sửa font html styles

Những thuộc tính font-family thay thế    cho thẻ <font>

Font-family = Font verdara

HTML Text Size

Thuộc tính font-size xác định kích thước văn bản để được sử dụng cho một phần tử HTML:

ví dụ font text size html styles
Ví dụ font text size html styles

Thay đổi font size tùy ý cho nội dung  trở nên nổi trội

Bạn nên áp dụng tỉ lể Font-size sao cho thích hợp:

Hiển thị font size văn bản html styles

HTML Text Alignment

Thuộc tính text-align xác định sự liên kết văn bản nằm ngang cho một phần tử HTML

 

Ví dụ hiển thị text alignment html styles

Tóm tắt nội dung trong bài HTML Style:

  • Sử dụng style-attribute cho các yếu tố trong HTML.
  • Sử dụng Backgroup-color cho màu nền văn bản.
  • Sử dụng Color tạo màu sắc cho văn bản.
  • Sử dụng font-family cho phông chữ văn bản.
  • Sử dụng font-size cho kích cỡ văn bản.
  • Sử dụng text-align cho sự liên kết văn bản

Khóa học thiết kế website

Trả lời