Chương 3: một số ví dụ html đơn giản

Khi tham gia một khóa học seo cơ bản nào, nếu có một chút kiến thức về Html là một lợi thế. Bài viết này mình sẽ chia sẻ với các newbie một số ví dụ html đơn giản, nhằm để các bạn biết được 1 số câu lệnh hay được sử dụng nhất trong giao diện web html. Cùng đọc nhé !

Trước khi vào các ví dụ html cụ thể đầu tiên chúng ta cần biết một số các quy định của html.

Một là : Tất cả các tài liệu trong html đều phải bắt đầu bằng:

<!DOCTYPE html>.

Hai là: Tài liệu bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bằng thẻ </html>

Ba là: Phần chúng ta có thể nhìn thấy được là phần nằm giữa thẻ <body> Phần nhìn thấy được</body>

Ví dụ:

Html cơ bản

Sau đây là một số ví dụ html căn bản

1. HTML headings(Thẻ h)

Thẻ <h> được định nghĩa là các thẻ từ <h1> đến <h6> quy định cỡ chữ trong văn bản. H1 là cỡ lớn nhất, và giảm dần đến h6.

Ví dụ:

Thẻ h1 đến h6 trong html2. HTML Paragraphs (Thẻ p)

Là một đoạn tài liệu html được định nghĩa với thẻ <p>.

Ví dụ:

Thẻ P3. HTML Links

HTML liên kết để đặt tên cho đường link đặt ở bên trong thẻ <a> .

Các địa chỉ được định nghĩa trong thuộc tính href.

Ví dụ:

Link liên kết html4. HTML Images

Được định nghĩa bởi thẻ <img>, giúp hiển thị ảnh trên website.

Các thuộc tính:

Src : là tên ảnh

Alt: Văn bản mô tả nội dung của ảnh

With và Height: cho biết chiều rộng và chiều cao của ảnh

Ví dụ:

Thuộc tính IMG

Trên đây là một số ví dụ html đơn giản nhất, hi vọng các bạn đã có được kiến thức để nhận biết và chỉnh sửa code html đơn giản. Chúc thành công !

>>Tổng quan về html – lợi ích của việc học html online

Đào tạo seo chuyên nghiệp duy nhất tại Duy Anh Web

Trả lời